Przemysł, Technologia, Automatyka, Nauka

Strona o ciekawostkach z branży - przemysł, techniki, elektronika, inżynieria, nauka. Najświeższe nowości ze świata nauki, informacji i również nowości.

Przemysl i technologia

Przemysl i technologia

Technologia w przemyśle gazowym

Rynek zajmujący się gazem bardzo optymistycznie przewiduje na kolejne lata, oznacza to sporo wyższe wydobycie w porównaniu do innych lat obliczeniowych. Biegły i jednocześnie też doktor Uniwersytetu Śląskiego Boguslaw Terka dla którego praca to inżynier gazowy jest zdania ,że teraźniejsze prognozy świadczą o zużyciu na poziomie może nawet 20 mld błękitnego paliwa, podczas gdy zaraz prognozowany rozwój produkcji rocznie wzrośnie do być może nawet 17 mld a oznacza to ciągłą potrzebę rozwoju technologii.

Mocno istotnym aspektem na pewno jest przeczyszczanie butanu i propanu za zadanie ma które wyrzucić niepotrzebne związki, autorytet i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego Ksawery Kuzera dla którego praca to inżynier uważa, iż jak burza rozrasta się nowoczesna technologia która to wykorzystuje sita molekularne w 1-szym celu mające zadanie wywalanie związków aromatycznych. W tym momencie można wymienić bardzo dużą ilość sit molekularnych, często powiększana jest odmiany takie jak : typ 4A i też typ 13X, istnieje ponad dwieście odmian dla każdej z nich.

Dziś używane są jednocześnie zwane inaczej procesy kaustyczne opierane na licencji UOP i jednocześnie Mericat. Specjalista i także magistrant Uniwersytetu Gdańskiego Arkadiusz Mura którego profesja to technik gazowy twierdzi, że wymienione technologie pozwalają wyczyścić gaz w stu procentach, nie jest istotna potrzeba opłat, instalacja będące opierane na adsorberach bez układu regeneracji są proste w montażu i również nie mają potrzeby wymogu dużych środków finansowych. Aktualnie niesamowicie istotne jest przesyłanie gazu, robić to trzeba niesamowicie dużą skalą ogólną, więc istnieje potrzeba instalowania urządzeń przesyłowych w dużej liczbie. W skład tych instalacji wchodzą złącza rurkowe, elementu zaworów a także napędy zaworów.

Czytaj dalej.